Vaša e-mailová adresa je potrebná na umožnenie prihlasovania sa do prieskumu a odhlasovania sa z neho a po ukončení prieskumu sa vymaže.

V tomto prieskume sa budete môcť vyjadriť, čo si myslíte o svojom súčasnom pracovisku

Odpovede v tomto prieskume budú zhrnuté s ostatnými, aby sme získali celkový obraz o tom, ako vaše pracovisko v súčasnosti zodpovedá vašim potrebám. Čím viac odpovedí dostaneme, tým presnejší celkový obraz vznikne. Výsledky budú úplne dôverné a anonymné.

Po zadaní e-mailovej adresy sa budete môcť prihlásiť do prieskumu a odhlásiť sa z neho. Vaša e-mailová adresa sa po ukončení prieskumu vymaže.

Ďakujeme vám.

Signature rahel

Leesman Index

* Kliknite sem, ak si želáte pozrieť prehlásenie spoločnosti Leesman o ochrane osobných údajov.

We use cookies to optimise your experience on the Leesman website. By using our website, you are agreeing to allow this. For more information, see our Privacy & Cookie policy