Wprowadzenie adresu e-mail jest wymagane jedynie po to, aby umożliwić uczestnikom zalogowanie i powrót do wypełniania ankiety. Adres email zostanie usunięty bezzwłocznie po zatwierdzeniu odpowiedzi udzielonych w ankiecie.

Niniejsza ankieta powstała, aby dać pracownikom możliwość wypowiedzenia się na temat ich aktualnego miejsca pracy.

Odpowiedzi uzyskane od uczestników ankiety są gromadzone w celu bliższego zbadania stopnia, w jakim stanowisko pracy aktualnie zaspokaja potrzeby pracowników. Im więcej osób zdecyduje się na udział w ankiecie, tym trafniejsze będą jej wyniki. Uczestnictwo w ankiecie jest anonimowe, a jej wyniki poufne.

Wprowadzenie adresu e-mail umożliwia wielokrotny powrót do ankiety. Adres email zostanie usunięty po wypełnieniu ankiety.

Dziękujemy.

Signature rahel

Leesman Index

* Kliknij tutaj, aby wyświetlić politykę prywatności

We use cookies to optimise your experience on the Leesman website. By using our website, you are agreeing to allow this. For more information, see our Privacy & Cookie policy